Missie

De missie van onze stichting is om mensen die werken aan herstel door behandeling binnen de ggz te helpen bij het vergroten van hun gezondheid en draagkracht. Iets wat juist in een periode van (intensieve) behandeling niet vanzelfsprekend is. Onbedoeld gaat te snel alle energie naar verkleinen draaglast. Het reguliere aanbod gericht op het vergroten van gezondheid en draagkracht is vaak een te hoge drempel, te onveilig. Er is ondersteuning nodig, een veilige plek waar iemand samen met de ander op zoek durft te gaan naar de mogelijkheden om zijn gezondheid en draagkracht te vergroten.

Visie

Het bestuur van Stichting DagBeleving EvenZicht vindt dat het voor het herstel van mensen die in psychische nood zijn essentieel is dat er ook gewerkt kan worden aan gezondheid en kracht (gedachtengoed dat je ook terugvindt in de positieve psychologie). Herstel is groeien in wie je bent, waardoor je weer kan ervaren dat je van waarde bent, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen en voor de maatschappij waarin je leeft.

Een mens verandert niet alleen door te praten maar ook door te doen. Het is belangrijk dat mensen in psychische nood de kans wordt geboden te doen en te ervaren. Op die manier bouwen ze aan een hernieuwd zelfbeeld.